Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. In het kader van transparantie geven wij je ook informatie over de verwerking van andere gegevens dan persoonsgegevens.

We proberen onze dienstverlening continu te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften en wensen. Daarom kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen als ontwikkelingen daarom vragen.

Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. Wij zullen ook nooit je gegevens aan derden verkopen.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

We respecteren de privacy van onze klanten. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer je je online voor de nieuwsbrief of voor een training, lezing of workshop aanmeldt, zal  gevraagd worden om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval enkel de gegevens die je zelf verstrekt.

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Je naam en e-mailadres gebruiken we enkel om je onze nieuwsbrief toe te sturen dan wel voor registratie van deelname aan een training, lezing of workshop; je komt niet automatisch op een mailinglijst.
  • Voor een goede coaching behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelende coach, een dossier aanleggen. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, gesprekken en behandelingen.

Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Door de gegevens te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien is een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken je gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van een mailingprovider zoals Mailchimp. De server van Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Je gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Mailchimp voldoet aan de nieuwe wet the General Data Protection Regulation (GDPR). Hier vind je de privacyverklaring van Mailchimp.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Statcounter. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Statcounter kan deze informatie aan derden verschaffen indien Statcounter hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Statcounter verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Statcounter verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Rechten

  • Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
  • Je hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken, dan kun je een schriftelijk inzagenverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, kun je ons schriftelijk of via e-mail op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

  • Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van cookies

Cookies

Gezond en Welacademie gebruikt cookies en scripts van Statcounter om het gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je  kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor deze privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

 
Translate »